تابلوهای ۴ وجهی گردان ساعت

با انواع تبلیغات ما آشنا شوید!

تابلوهای چرخان ساعتی

کانون آگهی و تبلیغات آوای هنر

مشاهده تصاویر تابلوها

تابلوهای مجتمع پارک

با انواع تبلیغات ما آشنا شوید!

تابلوهای مجتمع پارک

کانون آگهی و تبلیغات آوای هنر

مشاهده تصاویر تابلوها

بیلبوردهای ۳ وجهی

با انواع تبلیغات ما آشنا شوید!

تابلوهای میدان آزادی

کانون آگهی و تبلیغات آوای هنر

مشاهده تصاویر تابلوها

ابعاد

موقعیت تابلوهای 4 وجهی گردان ساعت در سطح شهر اصفهان

220 ×  135

سی وسه پل ابتدای بوستان ملت

خیابان سعادت آباد تقاطع فرایبورگ

180 × 120

چهارراه شیخ صدوق ابتدای سعادت آباد

چهارراه توحید تقاطع خیابان نظر

180 × 120

خیابان توحید چهارراه پلیس

خیابان چهارباغ بالا چهارراه نظر

180 × 120

چهارراه فرایبورگ تقاطع خیابان آزادی

خیابان چهارباغ بالا تقاطع شریعتی

180 × 120

خیابان حکیم نظامی تقاطع شریعتی

بلوار ملت تقاطع پل فلزی

180 × 120

خیابان مطهری چهارراه پل فلزی

خیابان وحید تقاطع خیابان خاقانی

180 × 120

خیابان بزرگمهر چهارراه نورباران

خیابان شمس آبادی چهارراه قصر

180 × 120

خیابان مطهری تقاطع شمس آبادی

پل شیری ابتدای خیابان مطهری

180 × 120

خیابان سجاد تقاطع ارباب

میدان خواجوابتدای خیابان مشتاق

180 × 120

خیابان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت

220 × 135

چهارراه آبشار تقاطع پل بزرگمهر

میدان فیض ابتدای خیابان میر

220 × 135

خانه اصفهان میدان پنج طبقه

230 × 145

حیاط مجتمع تجاری پارک اصفهان

میدان انقلاب ضلع غرب

230 × 145

چهارراه ارتش (سه راه حکیم نظامی)

چهارراه رزمندگان تقاطع جابرانصاری

ابعاد

 موقعیت بیلبوردهای ۳ وجهی ثابت پرستیژی   THREE VISION

1300 × 500

میدان آزادی ابتدای بلوار سعادت آباد ، بام ساختمان پورپونه

410 × 330

مجتمع تجاری پارک اصفهان ،  حیاط مجتمع مقابل درب ورودی اصلی

ابعاد

موقعیت تابلوهای ۱ وجهی ثابت پرستیژی مجتمع پارک

585 × 155

ورودی مجتمع پارک بالای اتاق نگهبانی دید از ورودی پارکینگ و پیاده رو

585 × 155

ورودی مجتمع پارک بالای اتاق نگهبانی دید از داخل حیاط اصلی و پیاده رو

235 × 155

ورودی مجتمع پارک بالای اتاق نگهبانی دید از  داخل حیاط اصلی