امروزه تیزرهای خلاقانه و حرفه ای تبدیل به عاملی تأثیر گذار در جذب مشتری و تأثیر گذاری بر مردم شده اند.شما به عنوان مدیر یک مجموعه باید بدانید که در بازار های امروزه رقابت بسیار شدیدی وجود دارد که در آن تنها برندی موفق خواهد بود که بتواند بهتر از سایر مجموعه ها پیام خود را از طریق تبلیغات به مخاطبین انتقال دهد. هر تیزر تبلیغاتی باید مخاطب خود را بشناسد یعنی شما باید بدانید که برای کدام قشر از جامعه تبلیغ میکنید.

هر تیزر تبلیغاتی باید از چنین ویژگی هایی برخوردار باشد :

  • استفاده از ایده های خلاقانه و مفهومی
  • استفاده از جذابیت های ظاهری
  • استفاده از سرعت مناسب جهت انتقال پیام
  • ساخت تیزر بر اساس نیاز مخاطبین نه بر اساس سلیقه کار فرما

https://avayehonar.ir/wp-content/uploads/2019/12/MabnaChoob-Logo-Intro.mp4