بازاریابی محتوا، بخشی از استراتژی بازاریابی و توسعه کسب‌ و کار شما است که بر ایجاد و توزیع محتوای ارزشمند، مرتبط و یکپارچه تمرکز دارد و هدف کلی آن جذب مخاطبین جدید و حفظ مخاطبان قبلی است. جذب مخاطب در این استراتژی ، با ارائه محتوای ارزشمند انجام می‌شود .

پس محتوای مناسب باید علاوه بر جذب ترافیک، مخاطبین را در سایت نگه دارد. اگر فقط روی تبلیغات تمرکز داشته باشید فقط افرادی که قصد خرید دارند جذب شما می‌شوند و اگر تصمیم به خرید نگیرند، آن‌ها را از دست داده‌اید. اما با جذب مخاطبین از طریق محتوا، می‌توانید افراد را به مخاطبین دائم وبسایت خود کنید تا اگر هم روزی قصد خرید داشتند، شما مرجع آن‌ها باشید

Group-247.png

آلفا

ماهیانه

 • تعداد کلمات ۵۰۰ تا ۸۰۰
 • ۵ عدد مقاله
 • بررسی سایت
 • نیاز سنجی محتوا
 • لینک سازی داخلی
 • لینک سازی خارجی
 • انتشار زمان دار
 • کلمات کلیدی مدنظر کارفرما
 • درج تصاویر مناسب
 • رعایت اصول سئو در نگارش محتوا


تماس بگیرید

Group-247.png

بتا

ماهیانه

 • تعداد کلمات ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
 • ۱۰ عدد مقاله
 • بررسی سایت
 • نیاز سنجی محتوا
 • لینک سازی داخلی
 • لینک سازی خارجی
 • انتشار زمان دار
 • کلمات کلیدی مدنظر کارفرما
 • درج تصاویر مناسب
 • رعایت اصول سئو در نگارش محتوا


تماس بگیرید

Group-247.png

گاما

ماهیانه

 • بیش از ۱۰۰۰ کلمه
 • ۱۵ عدد مقاله
 • بررسی سایت
 • نیاز سنجی محتوا
 • لینک سازی داخلی
 • لینک سازی خارجی
 • انتشار زمان دار
 • کلمات کلیدی مدنظر کارفرما
 • درج تصاویر مناسب
 • رعایت اصول سئو در نگارش محتوا


تماس بگیرید