پشتیبانی سایت شامل دو بخش، پشتیبانی فنی و پشتیبانی محتوایی است. اعمالی که برای محافظت و بقای سایت انجام می شوند نیز شامل پشتیبانی سایت می باشد. وظایف تیم پشتیبانی وب سایت برای هر نوع سایتی متفاوت و الزامی است. خوب است بدانید که امروزه اهمیت پشتیبانی سایت، بسیار بیشتر از طراحی سایت است.

تقریبا هر نوع وب سایتی و در هر اندازه ای، در طول زمان به وظایف تیم پشتیبانی وب سایت و الزام داشتن آن پی خواهد برد. مثل تمام محصولات ، پشتیبانی و خدمات پس از فروش، کیفیت و اعتبار تولیدکننده آن محصول را نشان می دهد. وب سایت ها نیز از این قاعده مستثنا نمی باشند

Group-538.png

زمرد

ماهیانه

 • پشتیبانی از طریق تیکت
 • به روز رسانی هسته سایت
 • به روز رسانی قالب
 • به روز رسانی افزونه ها
 • انجام تنظیمات قالب
 • انجام تنظیمات افزونه ها
 • پاکسازی فایل های مخرب
 • بهینه سازی تصاویر سایت
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • پیکربندی امنیتی سایت
 • گزارش و تحلیل تخصصی آمار سایت
 • پشتیبان گیری : ۱ مورد
 • زمان اولیه پاسخگویی : تا ۲۴ ساعت

یکبار پرداخت

تماس بگیرید

Group-538.png

الماس

ماهیانه

 • پشتیبانی از طریق تیکت
 • به روز رسانی هسته سایت
 • به روز رسانی قالب
 • به روز رسانی افزونه ها
 • انجام تنظیمات قالب
 • انجام تنظیمات افزونه ها
 • پاکسازی فایل های مخرب
 • بهینه سازی تصاویر سایت
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • پیکربندی امنیتی سایت
 • گزارش و تحلیل تخصصی آمار سایت
 • پشتیبان گیری : ۲ مورد
 • زمان اولیه پاسخگویی : تا ۱۲ ساعت

یکبار پرداخت

تماس بگیرید

Group-538.png

یاقوت

ماهیانه

 • پشتیبانی از طریق تیکت
 • به روز رسانی هسته سایت
 • به روز رسانی قالب
 • به روز رسانی افزونه ها
 • انجام تنظیمات قالب
 • انجام تنظیمات افزونه ها
 • پاکسازی فایل های مخرب
 • بهینه سازی تصاویر سایت
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • پیکربندی امنیتی سایت
 • گزارش و تحلیل تخصصی آمار سایت
 • پشتیبان گیری : ۳ مورد
 • زمان اولیه پاسخگویی : تا ۶ ساعت

یکبار پرداخت

تماس بگیرید